2.00
Градски курс в Търговище
3.00
до ЖП гара, Борово око, Промишлена зона
4.00
кв. Въбел, Разбойна
8.00
кв. Бряг, Стража, Лиляк, В. Левски